Dropshipping

Wat is drop­s­hip­ping?

De eenvoudigste manier om dropshipping te omschrijven is dat je met deze methode andermans producten doorverkoopt. Een eigenaar van een webshop biedt bepaalde producten aan, maar heeft deze niet zelf op voorraad.

De klant doet de bestelling via jouw webshop, jij geeft de bestelling door aan de leverancier en die verstuurt het product rechtstreeks naar de klant. 

Drop­s­hip­ping voor­beeld

Neem als voorbeeld een webshop, gespecialiseerd in agrarische producten. Een boer wil graag een landhek bij jouw webwinkel bestellen, je hebt alleen geen ruimte om een voorraad landhekken op te slaan.

Met dropshipping plaats je de bestelling van de klant door naar de producent. Die levert vervolgens het eindproduct direct aan de klant.

De klant betaalt de verkoopprijs aan jou, jij betaalt de leverancier de inkoopprijs plus verzendkosten en een bedrag voor de orderafhandeling. Het verschil hiertussen is jouw winst.

Lo­gis­tiek pro­ces

Het is een bijna risicoloze vorm van ondernemen. Het logistieke proces geef je volledig uit handen. Verder hoef je niet te investeren in voorraden, je hoeft geen extra opslagruimte te huren, je hebt geen inkooprisico en er is geen personeel nodig om de producten te versturen.

  • Lees hier een checklist voor het opzetten van een webshop

Wat zijn de voor- en na­de­len van voor­raad­be­heer?

Voorraadbeheer is voor veel eigenaren van een webshop een lastig aspect. Wie de voorraad in eigen beheer heeft, komt na verloop van tijd meestal voor een dilemma te staan.

Als kleinschalige webwinkel sla je bijvoorbeeld de producten op zolder op of in de werkkamer.

Tot je eruit groeit, je alles in de schuur moet opslaan of voor de keuze komt te staan om een extern pand te huren. Los van deze huisvesting van de producten, komt daar het logistieke aspect nog bij. De producten moeten worden besteld, ingepakt en verstuurd.

Ful­fill­ment

Een alternatief hiervoor is fulfillment. Hierbij geef je het volledige logistieke proces uit handen aan een externe partij.

Dat wil zeggen: de volledige orderverwerking, inclusief de klantenservice en de retourverwerkingen. Het geeft jou de ruimte om je volledig op het ondernemen en op de groei van de webwinkel te concentreren.

Ver­schil ful­fill­ment en drop­s­hip­ping

Het grote verschil met dropshipping is dat je bij fulfillment nog altijd zelf een voorraad moet beheren. Je slaat de voorraad alleen op bij het externe bedrijf dat het logistieke proces van je overneemt.

Je moet dus zelf de producten inkopen, en dat heeft als risico dat je met een voorraad kan blijven zitten.

Waar­om zou je ge­bruik­ma­ken van drop­s­hip­ping?

Dropshipping is een methode die veel wordt gebruikt door startende ondernemers. Investeren in voorraden en opslagruimte is voor veel ondernemers een grote financiële hobbel en met deze vorm is het risico vrij laag. Wie goed onderhandelt met de leverancier kan hierdoor op een eenvoudige manier relatief snel geld verdienen. 

Toch is dropshipping niet per definitie de kip met de gouden eieren. Het ligt namelijk voor de hand om een webwinkel te starten met bekende en populaire producten, zoals laptops of merkkleding.

Prij­zen­slag

Na­deel hier­van is dat ver­schil­len­de an­de­re web­shops ook deals met deze le­ve­ran­ciers heb­ben, deze pro­duc­ten ook aan­bie­den en dit tot een prij­zen­slag leidt, waar­bij de ver­koop­prijs lei­dend is. Je biedt im­mers geen uniek pro­duct aan. 

Gaat iemand onder jouw prijs zitten, dan ben je haast gedwongen ook te zakken in prijs. Wat tot gevolg heeft dat je marge steeds lager wordt. 

Toe­ge­voeg­de waar­de

Het is dus belangrijk dat je als webshopeigenaar niet voor de hand liggende producten gaat aanbieden. Dit zorgt uiteindelijk voor de hoogste marges en je biedt met unieke producten een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van de concurrentie. 

Unie­ke pro­duc­ten

Het startersverhaal van Thomas Deters van Azalp is in dit opzicht een goed voorbeeld. Hij biedt ‘betaalbare luxe voor huis en tuin’, waaronder sauna’s. Deze zijn te groot om in eigen voorraad te hebben – en zeker als je net begint heb je deze financiële en logistieke ruimte niet – waardoor hij gebruik maakte van dropshopping.

Hij was van begin af aan een pionier, bood unieke producten aan, had mede daardoor hoge marges en kon zich duidelijk onderscheiden. 

Wel­ke af­spra­ken maak je met le­ve­ran­ciers?

Omdat je bij dropshipping grotendeels afhankelijk bent van de leverancier is het belangrijk dat je afspraken vastlegt en een goede band met de leverancier opbouwt.

Je moet erop kunnen vertrouwen dat de producent volgens afspraak de producten naar de klanten stuurt, want jij bent degene die erop afgerekend wordt.

Als jij belooft binnen 24 uur te leveren en de producent doet dit pas na 48 uur, ben jij het aanspreekpunt van de klant, die heeft het product immers in jouw webshop aangeschaft. 

Lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­gaan

Ga daarom fysiek langs bij de leverancier om een zakelijke band op te bouwen. Dan heb je zelf gezien hoe het logistieke proces in elkaar steekt. Als je hier vragen van de klant over krijgt, kun je deze ook beantwoorden.

Verder ga je een (langdurige) samenwerking aan en dan helpt het als je elkaar fysiek hebt ontmoet. Korte lijntjes zijn belangrijk: als een product bijvoorbeeld uitverkocht is, moet jij dit direct weten en in jouw webshop vermelden.

Het laatste wat je wilt als webshop is nee verkopen, dit gaat ten koste van je betrouwbaarheid. 

Wat le­vert drop­s­hip­ping op?

Een webshopondernemer die gebruikmaakt van dropshipping hoeft zich dus niet bezig te houden met het logistieke proces. Je hoeft geen voorraad te beheren, je hoeft geen pakketten te versturen en dus houd je meer tijd over voor het daadwerkelijke ondernemen.

Mar­ke­ting voor je web­shop 

Tijd die je in marketing kunt steken bijvoorbeeld, om je webshop nog meer naamsbekendheid te geven. Omdat de meeste webshops bij dropshipping gebruikmaken van bekende producten en de concurrentie groot is, moet je zo goed scoren op vindbaarheid. Investeer daarom tijd in SEO en marketing. Zorg dat je zoveel mogelijk verkeer (lees: klanten) naar je website trekt. 

Klan­ten­ser­vi­ce

Tegelijkertijd heb je meer tijd voor de klantenservice om de servicegraad van je bedrijf naar een hoger niveau te tillen. In het huidige internettijdperk is service een van de belangrijkste pijlers van je bedrijf.

Een negatieve recensie wil je vermijden, dat doet je webshop absoluut geen goed. Tevreden klanten zijn je beste marketinginstrument. Mond-tot-mondreclame en aanbevelingen via social media zijn goud waard. Daar kan geen advertentie tegenop.